Dhamma Centrum 

události

optimalizováno pro 56 kbps / optimalized for dial-up
používáte-li rychlý internet klepněte zde / if you are using broadband (eg. ADSL...) click here

 

   
  Tato stránka je v podstatě pouhým pokračováním stránky "aktivity", která již byla příliš dlouhá. Zde jsou dokumentovány události od května 2005. Na této stránce (zde nahoře) je dána možnost vybrat velikost zobrazovaných fotografií. Rychlé připojení ADSL dovoluje prohlížet obrázky ve skoro dvojnásobné velikosti a lepší kvalitě. Na tuto stránku přispěli fotografiemi: Aleš, Víťa, Dana, AO, Naďa, Jitka, Jirka, Michal a další.  
 

poznámka: Klepnutím na ikonu obrázku se obrázek otevře zvětšený v novém okně. Na toto původní okno se dostanete klepnutím na ikonu "Zpět" na vašem prohlížeči nebo současným stisknutím kláves Alt + <-- (šipka vlevo). Stejnou funkci také vyvolá klávesa "smaž předchozí".

 
               
2006 - chronologicky zpětně:  
     
 

Novoroční kurz 06-07
 
se tentokrát konal opět na Moravě nad Jaroměřicemi v prostorném hotelu "Na Kalvárii". Je to krásné místo - povznesený spirituální charakter tomuto kopci dodává svébytná architektura fary (kláštera) i kostelní areál "Povýšení Svatého Kříže",  kterým tam symbolicky končí křesťanská Křížová cesta.
Kurz začínal večerním rozzářením našeho "oltáře", od kterého si pak všichni přítomní zapálili své vlastní svíčky. V jistém smyslu náš meditační kurz jemně navazoval na atmosféru předešlých vánočních dní. Mnozí účastníci přijali šerpu 8mi etických předsevzetí, což -oproti běžným etickým předsevzetím- zahrnuje navíc 'nepřijímání pevné stravy po poledni" - po vánočním přejídání zajisté vítané a úlevné opatření.
Následovalo pak 5 dní intenzivní praxe meditace. Konec kurzu předznamenala spirituální oslava Silvestra, kterou Bhante Ashin Ottama uvedl řízenou meditací smrti a přerození. Následně pak Lída a Daniela aktivně přispěly do Silvestrovského programu. Kurz zakončila meditace vděku, diskuze o vězeňství v CZ a rozdávání zvláštních okřídlených semínek, které si Bhante Ottama přivezl z jedné z dřívějších návštěv Barmy. (foto: Jirka-Samvara, Víťa, Jitka...)
 .

 
 
   
 
   
 
   
 
   
               
     
 

Bodhipála léto 06
 
Bodhipála v roce 06 se uskutečnila v jiném objektu, než tomu bylo v minulých letech. Objekt sám byl svou polohou u říčky ještě příhodněji situován než ten minulý. I počasí po celý turnus kurzů bylo nebývale vydařené.
Sérii letních kurzů v Jizerských horách započal i v tomto roce vadžrajánový týden s Acaryou Lilavajrou. Podmínkou účasti bylo přijetí útočiště a 5ti etických předsevzetí na celý život - okolnost, kterou mnozí účastníci museli teprve na začátku kurzu doplnit. Byla to slavnostní ceremonie na celý večer. Velkou část programu kurzu pak tvořily přednášky v angličtině, které byly neobyčejně nadanými tlumočnicemi překládány jak do češtiny tak i maďarštiny. Skutečný obdiv zasluhovala především jejich výdrž - s jistými přestávkami byly v nasazení od rána až do noci. Že se poslední den kurzu objevil před oltářem míč, který uvízl na jednom místě v řece, kde se točil jako zeměkoule, to v kontextu kurzu dostalo svůj vlastní symbolický význam.
Následující kurzy už patřily meditaci vhledu. Dva týdny s Ashinem Ottamou byly věnovány čittanupassaná - meditaci mysli, dalších čtrnáct dní s Bhante U Vansou byly věnovány intenzivní praxi ve stylu Sajadó U Janaky.
 

 
 
   Bodhipála 2006      
 
 
   kurs Vadžrajány s Acaryou Lilavajrou
 
 
   kurz meditace vhledu s Bhante U Vansarakitou
 
 
               
 

Jaro 06
 
V květnu a červnu 06 se konaly kratší kurzy: víkend s Ashinem Ottamou na Cholíně, prodloužený víkend u Lídy Chrášťanské v přírodním centru na Nasměni a pak zajímavý seminář se známým zenovým Mistrem Fumonem Nakagawa Roshim. Roshi dal úvodní přednášku v pražském Lotusu, víkendový seminář se pak uskutečnil v kouzelném prostředí mateřské školky v Krči. Jako poslední obrázek je zařazena i ukázka, jak se dnes fotografie běžně kompjůtrově "dolepšují" - z kompozičních důvodů byl Filip digitálně posunut o 60 cm dozadu (takto upravený záběr (výřez) byl pak použit jako ilustrace v říjnovém Okružníku).
Jistě by bylo zajímavé sem zařadit i snímky z přednášek Ashina Ottamy ve věznici - tam ale panuje přísný řád a tak ani aparát ani nahrávadlo nebylo povoleno. Jen na oficiálních stránkách věznice se pak objevila zpráva o "vzácné návštěvě" s fotografií sedícího mnicha - ale bez okolo sedících vězňů. Vlastně je to tak správné, že se neukazuje totožnost lidí "ve výkonu trestu" - tak se totiž období odnětí svobody oficiálně označuje.
 

 
 
 
 
   
    Fumon Nakagawa Roshi
 
 
   
 
   
               
               
2005 - chronologicky zpětně  
               
  Novoroční kurz 05-06
 
se konal tentokrát v rozsáhlém objektu u Nového Města nad Metují. Nové Město překvapilo velmi malebným Starým městem - hlavně Husovo Náměstí a okolí má skutečný charakter. Cesta k objektu pak vedla lesem nahoru. Staré lázně si zvenku dosud zachovaly impozantní vzezření - zevnitř už to bylo méně impozantní - ale pro kurz meditace nakonec zcela dostačující (až na oteplení objektu první dva dny). Meditace se rozjela velmi dobře - jistěže také zásluhou mnoha "starých" meditujících, kteří pak kurz jakoby "táhli". Druhou zásluhu mohla mít také krásná, docela divoká příroda všude v okolí.
Silvestrovský večer byl tentokrát velice volný - s klasikou propojující šňůrky a povzbuzující vodní sprškou. Kulminací večera ale rozhodně byl originální švýcarský sýr "Tête de Moine" (="Hlava mnicha" - s hlavou Ashina Ottamy žádná souvislost!), který profesionálně porcovala švýcarská meditující Andrea Schweizer (předposlední obrázek)!
 
   
   
 
 
               
  Meditační centrum Bodhipala
 
Program Bodhipály 2005 nabízel řadu intenzivních kurzů meditace vhledu s různými učiteli. Z Anglie přizvaný mnich Bhante Bodhidhamma vkládal do programu dne cvičení Čhi-kung. V sobotu se pak mohl setkat s navazujícím učitelem, kanadským mnichem Bhantem U Vansarakkhitou. 14-ti denní kurz s Bhante U Vansou zahájil Ashin Ottama. Nabídl přítomným slavnostní přijetí Trojího útočiště a pěti předsevzetí na celý život (podobně jak je tomu ve Vadžrajáně) - tohoto slavnostního obřadu se zúčastnilo několik účastníků kurzu. Kurz pak vedli oba učitelé střídavě. Letní řadu kurzů vhledu uzavřely dva týdny s vídeňským učitelem Hannesem Huberem (foto z tohoto kurzu není zatím k dispozici).
 
 
 
               
  Vadžrajánový kurz s Acarya Lilavajrou
 
V ředě letních kurzů na Bodhipále se opět uskutečnil také jeden týden s Acaryou Lilavajrou. Početná účast potvrdila, že různé styly buddhismu se mohou smysluplně vzájemně doplňovat.
Dvakrát denně bylo na programu rychlé cvičení poklon - to bylo vítáno, protože ostatní body programu dne sestávaly hlavně z dlouhých přednášek, meditací a jiných očistných cvičení. I přijímání potravy bylo velmi ceremoniální. 
Výrazným bodem programu bylo téměř hromadné přijetí Trojího útočiště a pěti etických předsevzetí účastníky kurzu - tentokrát na celý život ! Fotografie z tohoto kurzu nejsou k dispozici - obrázky jsou vyňaty z dokumentárního videa. Omluvte proto zhoršenou kvalitu tohoto obrazového materiálu.
 
 
 
               
  Víkend na Cholíně            
 
 
               
 

Oslava Buddhistického svátku Vesakh
 
Religiózní buddhistické oslavy na Západě zatím nezískaly takovou popularitu, jak je tomu v Asii. Je to docela pochopitelné: náboženské tradice, zvyky a rituály se z originálních poselství tvoří stovky a tisíce let - to vlastně jako upomínka na původní duchovní hlubokou významnou událost. Člověku se mnohdy otevře správný přístup k rituálu teprve potom, co si sám vyzkoušel své vlastní spirituální schopnosti a pocítil hranici, kam až v duchovní praxi mohl rychle pokročit. Pak se většinou dostaví ta pravá úcta a respekt k formátu té původní události - v našem případě k rozsahu a transformující hloubce Buddhova Osvícení. Podle buddhistické tradice ale květnový úplněk není jen oslavou Buddhova Osvícení, ale i jeho narození a parinibbány (odchodu z projevené existence). Jistě není třeba dodat, že se jedná o největší buddhistický svátek, který jednoznačně spojuje všechny buddhistické tradice. Kalendářní termín úplňku se nedodržuje nijak striktně a buddhistická centra slaví Vesakh týden (i dva) před nebo po astronomickém datu bez nejmenšího problému - to aby přizvaní hosté i účastníci to všechno v různých centrech stihli a mohli a mohli "být u toho". Spíš jen náhodou dvě pražské komunity slavili Vesakh v jeden den - ale programem se nepřekrývali. Byl to: slavnostní obřadný oběd na pražské thajské ambasádě a odpolední slavnost ve vietnamském prostředí. Aleš pořídil krásná fota z obou událostí:

 
   
 

Thajská ambasáda (rezidence)

 
               


 

Vietnamská komunita