Thajský BuddhaDhamma Centrum
BODHIPALA
program
(aktualizováno 31. prosince 2007)


English

 


 

 

V roce 2007 a 2008 Meditační centrum Bodhipala nebude organizovat žádný ucelený program kurzů a přednášek – náš hlavní učitel Bhante Ashin Ottama si od nás bere "dovolenou" a do České Republiky v těchto letech pravděpodobně nepřijede. Meditující ale nepřijdou zkrátka: program letních návazných kurzů meditace bude pořádat Buddha Mangala. Jakmile budou organizační okolnosti ujasněny, detailní program bude "vyvěšen" na webu Buddha Mangaly ( www.buddha.cz/mangala )

Bhante Ashin Ottama nyní převážně přebývá ve švýcarském klášteře Dhammapala, kde občas dává přednášky a vede některé kurzy; kde se ale hlavně věnuje reflektivnímu studiu a dalšímu vyzrávání praxe Dhammy. Doufáme, že i v roce 2008 přispěje do českého buddhistického dění přinejmenším dalším Okružníkem Bodhipály anebo některými jinými literárními, obrazovými nebo akustickými příspěvky.
Bodhipala byla od začátku koncipována jako organizační struktura, která by měla umožnit realizaci i pokročilejších forem Buddhovy Nauky, než jsou pouhé přednášky, semináře nebo kurzy meditace. Bodhipála má být nosná struktura, kde Buddhova Dhamma-Vinaya (=Nauka a tomu odpovídající styl života) se stává nejen objektem zájmu, studia a experimentální praktické aplikace, nýbrž skutečnou nosnou osou žití. Tato rovina Dhammy předpokládá nejen promítnutí Nauky do všech oblastí jedincovy existence, nýbrž i péči o budoucnost celého Buddhova poselství a tím pádem v některých směrech i péči o společnost. Je to široký záběr, který bez "profesionálů" (=Sanghy mnichů a mnišek) nemá šanci dosáhnout potřebné hloubky a šířky. Jestli se v České republice podaří vytvořit potřebné podmínky - to záleží na nás všech.

 

Půlnoční Silvestrovská meditace před švýcarskou Dhammapálou

 

 

 

 

 


Starý program z roku 2006 (- to aby tu alespoň něco bylo)

 

        
                   chronologicky:

 

 

12. – 14. květen 06

 

"Die neue Optik"

- vnímání vlastního života jako výjimečnou, výbornou příležitost k bytostné transformaci: víkend meditace přijetí, otevření a poznání (mettá-vipassaná) s Bhante Ashinem Ottamou ve švýcarském buddhistickém klášteře Dhammapala v horské oblasti Kandersteg. Hodinová pracovní perioda je důležitou součástí meditativní praxe. Řeč kurzu: Němčina. Finanční přispění je v Dhammapale dobrovolné. Organizuje Dhammapala, (tel.)/zázn. 0041-33-675 21 00, e-mail:  info@dhammapala.ch

19. – 21. květen 06

 

"Zakotvení ve vlastním středu"

- cesta do hlubin vlastního bytí - rozvíjení vnitřního úsměvu, vhledu a nadhledu - víkend intenzivní meditace mettá-vipassaná na Cholíně (rekreační středisko u Dobříše). Vede Bhante Ottama. Přihlášky a informace: Martin a Pavla Frňkovi, e-mail: flintik@seznam.cz , mobil +420 608 210 112 - finanční přispění 900,-

Ashin Ottama

22. květen 06 - 18:30, Pražský Lotus, Dlouhá 2, 4. patro (u Staroměstského nám.)

 

"Vynoření z mlhy"

- pohled na proces meditace z pozice věcné vědy, spirituálního duchovna, bytostného uměleckého výrazu, ale i z pozice zážitků meditujícího individua 

- večer s Bhante Ashinem Ottamou

26. – 28. květen 06

 

"Joined Hands"

- propojení dvou hlavních nosných pilířů spirituálního vývoje. Víkend meditace přijetí, otevření a poznání (mettá-vipassaná) s Bhante Ashinem Ottamou v Budapešti v centru "Buddhist Order Arya Maitreya Mandala". Kurs povede Ashin Ottama v angličtině. Česko-Slovenští účastníci se znalostí angličtiny se mohou zúčastnit kurzu. Informace přes e-mail:  amm@dakiniland.net, viktor@dakiniland.net  nebo přes adresu bodhipala@volny.cz

 

8. – 11. červen nebo 8. – 14. červen 06 (dvě varianty pobytu na kurzu)

 

 

"Cesta k sobě samému - a dál"
- přerovnání stupnice hodnot a priorit ve vlastním životě, kreativní přijetí vlastní životní situace coby startovací linie k bytostné transformaci - kurz intenzivní meditace mettá-vipassaná: kultivace vnitřní radosti a svěžesti, vhledu a poznání na Nesmeni (Jižní Čechy) s Ashinem Ottamou v centru Lídy Chrášťanské. Příspěvek 1150,-/1750,- + dobrovolný dar učiteli.  Kontakt, přihlášky: Lída Chrášťanská, Dlouhá 200, 370 10 České Budějovice - Borek, Tel./fax 387 225 239, mobil 603 207 273, e-mail: chrastan@ipex.cz , http://www.spirala.cz/nesmen/

19. červen 06 - 18:30, Pražský Lotus, Dlouhá 2 (u Staroměstského náměstí)

 

"Bez těla a bez mysli je nám mnohem lépe"

- vyprávění o buddhistickém umění se nenarodit - večer s Bhante Ashinem Ottamou

 

23. červen 06 - 19:00, Pražský Lotus, Dlouhá 2, 4.patro

 

 

Seznamovací večer se Zenovým Mistrem Fumonem Nakagawa Roshim

Tento významný Zenový Mistr je oficiálním zahraničním reprezentantem školy Soto. Víc jak 20 let žije v Německu, v roce 1996 převzal vedení Zenového centra Eisenbuch. Nakagawa Roshi přijal pozvání Bhante Ashina Ottamy a přijede do České Republiky aby zde vedl víkendový seminář. Je to vzácná příležitost setkat se s autentickým japonským Mistrem a jeho učením.

 

Foto (c) Thule G. Jug

 

 

 

24.-25. červen 06 vždy od 9:00 do 17:00 s polední přestávkou

 

Víkendový seminář se Zenovým Mistrem Fumonem Nakagawa Roshim

Tento seminář bude obsahovat přednášky, instrukce, praxi meditace i prostor pro diskuze. Seminář se uskuteční v Praze - přesné místo konání bude oznámeno později.

Přihlášky: Naďa Frélichová tel./zázn (19:00-21:00) 257 761 566, e-mail: bodhipala@volny.cz

příspěvek minimálně 600,- + dobrovolný dar učiteli. Mimopražští budou mít možnost přenocování v Lotusu.

Na večerní hodiny soboty a neděle bude možné si sjednat s Roshim osobní rozhovor.

 


 

 

Oltář Bodhipály

od 1. července do 5. srpna 06

 Provoz
 Meditačního centra Bodhipála

 
v Jizerských horách

 

 
Přehled hlavních meditačních kurzů roku 2006

·       Tento rok budou kurzy v Centru Bodhipála začínat vždy v sobotu v 16:00 (pokud neuvedeno jinak)

·       pro organizační informace, finanční příspěvky, tým pomocníků, okolnosti pobytu klikněte na stránku "meditační centrum" ve sloupci vlevo.

·       Přihlášky na kurzy Meditačního centra Bodhipala směřujte na Jitku Haškovou, telefon (pouze do 21:00)/zázn. 257 210 585, e-mail: haskova.jitka@volny.cz, poštovní adresa: Churáňovská 5, 15000 Praha 5

 

 

sobota 1. – 8. červenec 05

 

"Čistý život z čisté mysli"

Očistná cvičení Vadžrasattvy  - týden Vadžrajány s učitelem Acaryou Lilavajrou (a Bhante Ashinem Ottamou).

 

Acarya LilavajraAcarya Lilavajra je učitel směru "Arya Maitreya Mandala” – učitel spirituálního směru, který založil - respektive který vznikl - okolo Lamy Anagariky Govindy (přítel a krajan Ct. Nyanaponiky Maháthery). Tento směr staví hlavně na principech tibetské Vadžrajány; Theraváda je v tomto směru ale zastoupena také.

Podobně jako v létě 2005 bude tento kurz kombinovat tantrické přednášky a cvičení Acaryi Lilavajry s meditací Mettá-Vipassaná, kterou povede Ashin Ottama. Oproti kurzům vipassany, vadžrajanové směry kladou mnohem větší důraz na jasné a správné pojmové pochopení celého systému a cesty. Proto v průběhu kurzu bude mnohem víc přednášek, než jsme zvyklí z praxe vipassaná. Výuka bude v angličtině s překladem – pro kurz potřebujeme překladatele z angličtiny - prosím hlaste se u Jitky Haškové.

K obsahu kurzu Acarya Lilavajra napsal: "Na základě našeho studia Dharmy a praxe meditace, naše světské názory a postoje se pomalu mění a brzy se vyskytne některý druh vhledu a vztah k cestě spirituální realizace se v nás upevní. V tomto bodě ale často zaregistrujeme, že naše zvyky nás velkou silou táhnou zpět do každodenního smýšlení, naše vytrvalost má tendenci zeslábnout a naše praxe začne stagnovat. Někdy jsou to vnější okolnosti, které nám začnou bránit, někdy může třeba vyvstat nemoc. Abychom docílili průlomu v naší spirituální praxi, je třeba se očistit od karmických tendencí, které vytvářejí tyto zábrany; očistit se od iluzí, které zaplavují naši mysl. Meditace na Buddhu Vajrasattvu je velmi efektivní cvičení Diamantové  cesty, které vnitřní očistou otevírá dveře k hlubší spirituální transformaci."

Důležité upozornění od Acarya Lilavajry: Kurz bude vyhovovat potřebách těch, kteří již nastoupili buddhistickou spirituální cestu nebo mají vážný zájem ji nastoupit. Podmínkou účasti v tomto kurzu je přijetí útočiště ke "Třem Klenotům" (Buddha, Dharma, Sangha) na celý život. Pokud jsme tak již neučinili v minulosti, bude příležitost v prvním večeru kurzu.

Přibližný denní program (poměrně odlišný od obvyklých kurzů meditace vhledu)

 

 

4:45
5:00
5:30
6:30
6:45
7:30
8:15
9:00
9:30
11:30
12:30
13:30
15:00
15:40
16:30
18:15
19:00
19:40
20:10
21:00
22:00

Probuzení
Sezení v tichu
Očišťování těla, řeči a mysli
Krátká praxe Gurujógy
Přijetí útočiště a 108 prostrací (poklon)
Snídaně
Karma jóga - pracovní perioda
Probouzení Bodhicitty*
Ranní rozprava Dharmy: Instrukce pro praxi očistných cvičení
Vajrasattva meditace
Oběd
Siesta, individuální odpočinek v tichu
Meditace v sedě*
Meditace v chůzi*
Vadžrasattva meditace - instrukce a praxe
Něco malého k jídlu, čaj, prosté bytí
Meditace v chůzi*
Recitace Sutry
Čtyři reflexe ke změně světského nazírání
Mettá meditace*
Usínání s myslí zakotvenou na meditačním objektu

 

             (Body programu označené hvězdičkou * povede A. Ottama)

Acarya Lilavajra - narozen 1953 v Maďarsku – odmalička se zajímal o Jógu, Buddhismus a indická učení moudrosti – 1977 Dipl. psycholog – 1979 Dr.phil. – 10 let jako klinický psycholog a terapeut – 1984 potkal svého indického duchovního učitele tantrické Jógy – od 1987 už jen Buddhismus - profesor na Alexander Csoma Institutu - 1993 spoluzakladatel Mahakala Centra v Německu.
Lilavajra: „Svět buddhismu fascinuje Západní kultury stále víc svými hlubokými filosofiemi a duchovními směry, které vyzařují klid, uvolněnost, lásku a soucítění. V intenzivním kurzu bychom měli pochopit význam těchto učení, tak abychom objevili smysl našeho denního života a abychom ho také zvládli. Velmi nápomocná nám při tom může být řada cvičení indo-tibetské buddhistické tradice, která meditujícího krok za krokem připravuje k integraci Dharmy do každodenního života, které se říká „přípravná cvičení“, „kořenová jóga“ nebo „ngön-dro“. Tato cvičení, která mimochodem representují celou Dharmu, budou na kurzu předávány způsobem, který je západnímu člověku přiměřený, tak aby i dnes bylo možné zažít jejich transformující sílu. Ukázalo se také, že tato „jóga“ ve své mnohostrannosti a hloubce přináší vhledy a schopnosti, které jsou později nepostradatelné jak pro pokročilejší meditaci, tak i pro praxi Mahámudry a Dzgčenu.“


8.– 22. července 06

 

"Ať vyschne záplava, která odděluje tento břeh od toho druhého"

Kurz meditace Mettá-Vipassaná

 

14ti denní intenzivní kurz meditace vhledu vedený Bhante Ashinem Ottamou. Velký důraz bude věnován celkovému uvolnění, vytvoření přátelské atmosféry, mentálnímu otevření a graduálnímu rozvíjení pozornosti se zdůrazněním uvědomování pociťování (jak tělesného tak i mentálního), uvědomování mentálních stavů i uvědomování mysli jako takové - se všemi jejími funkcemi, tendencemi a charakteristikami. Hlavně v druhém týdnu kurzu půjde o panoramatické otevření pozornosti na všechny mentální i tělesné jevy.

 

Na první týden tohoto kurzu Ashin Ottama původně pozval jednoho z hlavních mnichů Barmy, Sitagu Sajadó U Nyanissaru, který v minulých letech vyjádřil zájem navštívit Českou republiku. Protože ale barmský klášter nám neodpovídá na korespondenci, šance, že Sajadó opravdu na kurz přijede, je čím dál menší. Oproti původnímu záměru se tento kurz nyní stává regulérním 14ti denním kurzem meditace. Je možné zúčastnit se jen prvního týdne. 

 

Symbolický název kurzu je přejat z jedné velmi vydařené veřejné přednášky Sajadó U Nyanissary v Mnichově. 'Záplavou' byly míněny všechny nežádoucí stavy a obsahy mysli; tím druhým břehem byla (již v Buddhově době) míněna Nibbána.

 

 

 22. červenec – 5. srpen 05
"Světlo poznání"
Bhikkhu U Vansa14 dní meditace vhledu a poznání s asistentem Sajadó U Janaky, kanadským mnichem Bhikkhu U Vansarakkhitou. V průběhu kurzu bude dán důraz na integraci meditace Mettá  do procesu meditace vhledu - zase trochu jiným způsobem než jak to instruuje Ashin Ottama. Je možné zúčastnit se jen prvního týdne.

I pro tento kurz budeme potřebovat překladatele z angličtiny!

 

Bhante U Vansa má zajímavou a dynamickou životní dráhu. Z původního finančního poradce se stal filmovým hercem, aby pak v Barmě v centrech Sayadaw U Janaky intenzivně (a dobře!) meditoval a pak se naplno stal mnichem, který nyní jezdí (létá samozřejmě, ale znělo by to špatně to tak napsat) po celém světě a - částečně se Sajadó U Janakou a částečně sám - vede intenzivní "pomalé" kurzy meditace mettá-vipassaná. Má vynikající smysl pro humor, brilantní angličtinu a výraznou prezenci.

 


 

16.– 22. říjen 06

 

"Die Leichtigkeit des Seins"

Kurs meditace Metta-Vipassana v německém meditačním centru "Waldhaus am Laachersee" bei Koblenz. Bhante Ashin Ottama povede tento kurz v němčině. Kontakt-přihlášky: email info@buddhismus-im-westen.de,  tel. (po-pá 9:00-12:00) +49 (0)2636-3344, poštovní adresa: Buddhismus im Westen e.V., Heimschule 1, Postfach 64, D-56645 Nickenich, Deutschland, http://www.buddhismus-im-westen.de .  Příspěvek na pobyt ca 170,- Euro

 

 

15. prosinec 06 od 18:15 hod, Centrum pro osobní rozvoj Štěstíčko, Náměstí Republiky 21, Plzeň

 

Setkání s buddhidtickým mnichem Ashinem Ottamou

"Dobře snesitelná lehkost bytí"

 

 

 

26. prosinec 06 – 1. leden 07

 

 

Půlnoc Novoročního kurzuNovoroční kurz
meditace Přízně, Míru a Poznání - tentokrát opět v Hotelu na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka na Moravě.

Novoroční kurz - oproti ostatním kurzům meditace vhledu - má ke konci trochu speciální atmosféru, kde i jemná oslava přicházejícího Nového roku má své místo. To je ale jen poslední večer - jinak se jedná o obvyklý intenzivní kurz meditace Mettá-Vipassaná s důrazem na uvědomování vlastní mysli - čittanupassaná. Kurs povede Bhante Ashin Ottama - jestli jako čestný host bude přítomen další mnich není zatím ujasněno. Kurz je vhodný jak pro začínající, tak i pro pokročilé.

 

Kontakt a přihlášky přijímá Jitka Hašková, tel./záz. 257 210 585, mobil 608 709 422, e-mail : haskova.jitka@volny.cz ; minimální přispění 3500,-.

 


·   (Tituly přednášek mají direktní souvislost s tématem večera; názvy kurzů jsou spíš jen symbolické.)

Z programu Bodhipály je patrné, že chceme nabízet pestrý program, ve kterém si každý může najít a vybrat to, co ke svému dalšímu rozvoji potřebuje.
Co se programu týče, neváhejte nám napsat vlastní připomínky a návrhy. V principu bychom byli rádi, kdybychom na Bodhipále mohli také uspořádat meditační kurz Dzog-chenu nebo Zenu  – ale nevíme, jestli se vyvine kontakt s nějakým kompetentním učitelem a jestli bude zájem o spolupráci.

 

 

 

 

Kurzy meditace organizované Bodhipálou (kromě kurzu s Acariyou Lilavajrou) mají některé společné charakteristické body, které zde pro vaši orientaci chceme zmínit.
Jedná se o relativně intenzivní proces systematické meditace, jak byla praktikována a instruována samotným Buddhou.
Meditace soustředění a mentální čistoty zvaná samatha  rozvíjí klid, čistotu, jednotu a harmonii mysli. Meditace mettá (meditace univerzální přízně) patří k tomuto druhu mentálního rozvoje. Praxe této meditace otevírá a posiluje schopnost přívětivosti a dobré vůle vůči všem bytostem včetně sebe sama. Tato meditační cvičení kultivují pozitivní přístup ke skutečnostem života.
Meditace vhledu zvaná vipassaná  nebo satipatthána-vipassaná  prohlubuje poznání a vhled do našeho života, vhled a hlubší chápání toho, co v normálním životě označujeme jako „já“.  Vipassaná  otvírá nový horizont života, který není zaslepen a zdeformován sobeckou sebestředností; v ideálním případě meditace vhledu vede k zániku chtivosti, nenávisti a zaslepení.
Naše kurzy - pokud nezmíněno jinak - probíhají v otevřené atmosféře „ušlechtilého mlčení“ –komunikace je omezena na rozhovory s učitelem.
Program je v principu celodenní: od časného rána až do večerních hodin probíhají meditace. Ráno kolem sedmé je snídaně a jistý volný čas po snídani, v poledne oběd a dostatečný odpočinek po obědě, také odpolední čaj a procházka – ale jinak se očekává, že účastník v rámci svých možností se bude snažit dodržet rozpis dne, kdy meditace v sedě je následována meditací v chůzi. Večeře se nekoná – jen nápoje, eventuálně s ovocem. Dopoledne bývají zadány instrukce, přes den někdy probíhají individuální nebo skupinové rozhovory s učitelem, kdy se hovoří o průběhu meditace a zjišťuje, jestli vše probíhá správně. Večer v 19:30 bývá volný přednes Dhammy – rozhovor na teoretická a praktická témata z oblasti Buddhovy nauky. Den většinou uzavírá půlhodinová meditace mettá od 21:30 do 22:00.
Všechny rušivé aktivity jako čtení knížek nebo čehokoliv jiného, psaní dopisů nebo pohledů, mobilní telefon (!!!), kouření cigaret, poslouchání rádia, návštěva restaurace jsou v průběhu kurzu nemyslitelné. Zato džoging, zpřítomnělé procházky do přírody, protahování těla, na tělo soustředěná Hathajóga, na tělo a pocit soustředěná technika Kum Nye eventuelně Thai Chi jsou možné. Klasická masáže (masér a klient) zato nejsou vůbec vhodné. Držení půstu s meditací vhledu nejde příliš dobře dohromady a měl-li by někdo záměr se během meditace postit, je třeba předem konzultovat učitele.
Poměrně vysoká disciplinovanost kurzů by ale neměla vést k nějaké vnitřní upjatosti – přesný opak je cílem: v sebedisciplině nalézt vyšší rovinu vlastní svobody a volnosti a radosti.
Na všechny meditační kurzy je třeba se předem přihlásit u příslušného manažera – totéž platí pro meditační kurzy v Meditačním centru Bodhipála.
Kurzy organizované Dhamma centrem Bodhipála jsou vedeny kvalifikovanými učiteli s dlouholetou osobní praxí a dobrou znalostí Buddhova učení. Instrukce v průběhu kurzů jsou předkládány jako dobře míněné rady. Proto platí následující podmínka účasti: Každý si nese sám zodpovědnost za svoji účast na kurzech a za všechny eventuelní tělesné a psychické důsledky pobytu na meditačních kurzech.

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CNW:Counter]