Dhamma Centrum


www.bodhipala.org


English

 

 

V jazyce Pálí - v jazyce původních buddhistických textů - slovní složenina "Bodhipála" by znamenala něco jako "Pečovatel o osvícení" nebo "Ochránce osvícení". Osvícení v Buddhově nauce znamená realizaci Nirvány (Nibbány v jazyce Pálí). Nirvána je nejvyšší prospěch, největší osvobození a nejzazší spása bytosti.

Dhamma Centrum Bodhipala orientuje svoji činnost tímto směrem. Snaží se člověku dnešní doby zpřístupnit dávnou Buddhovu moudrost v její závratné hloubce, tak aby každý podle svých možností a schopností mohl dát svému životu hlubší orientaci, směr a skutečný smysl.  Jádrem Buddhova učení je poznání pravdy. Probuzení k pravdě koriguje nesprávné, zaslepené nazírání sebe i světa a osvobozuje tak člověka od zdroje zbytečné životní tíhy a neutěšenosti. Cílem Buddhovy cesty bytostné transformace je zaujetí správného postoje a uvolněného vztahu k sobě samému, ke společnosti i celému univerzu. Je to vztah osvobozený od chtivosti, nenávisti, upoutanosti, zaslepení a sebeposedlosti, vztah naplněný souzněním, soucítěním, volností a moudrostí.

Cílem Centra Bodhipála je vytvořit podmínky a prostředí ke studiu a praxi Buddhovy nauky. V tomto duchu Bodhipála organizuje semináře a meditační kursy, pořádá přednášky, zve mnichy a učitele meditace k vzájemnému setkávání a pobytu.  Hlavním učitelem a duchovním vedoucím Bodhipály je Bhante Ashin Ottama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[CNW:Counter]